Dịch vụ và sản phẩm

Dịch vụ và sản phẩm

service-image

ERP NGÀNH MAY

Giải pháp phần mềm ERP cho ngành may mặc.

service-image

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phần mềm chuẩn thông tư 68/2019/TT-BTC.

service-image

PHẦN MỀM KHO 4.0

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp.

service-image

NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp.

service-image

Văn phòng điện tử

Giải pháp văn phòng điện tử với kiến trúc tổng thể.

service-image

Hệ thống Andon 4.0

Hệ thống cảnh báo sản xuất andon thời kì Công nghiệp 4.0.

service-image

Phần mềm CMMS

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS.

service-image

ERP ngành trang sức

Giải pháp phần mềm ERP cho ngành trang sức.