Giới thiệu

Giới thiệu

logo

Tầm nhìn

NVSoft sẽ trở thành 1 nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

Hỗ trợ và giúp Khách Hàng thành công trong kinh doanh, thông qua việc tích hợp các giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng logic nghiệp vụ cốt lõi của ngành cùng với các công cụ quản trị và cải tiến sản xuất tiên tiến.

Giá trị cốt lõi

Luôn khẳng định giá trị của Nét Việt bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên sâu của các chuyên gia trong từng ngành nghề phục vụ. Kết hợp với phương thức tiếp cận linh động, thực chiến và các công nghệ lập trình tiên tiến.